Informacije

E-mail:
sekcije@uosb.hr

 

CEH PROIZVODNIH OBRTA | Brodski pekari uključeni u aktivnosti povodom Svjetskog dana kruha, 16. listopada


U sklopu akcije koju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, povodom Svjetskog dana hrane i Svjetskog dana kruha, dana 16. listopada, članovi Ceha proizvođačkih djelatnosti Udruženja obrtnika Slavonski Brod, iz Sekcije proizvođača pekarskih proizvoda uključili su se u aktivnost smanjenja količine soli u pekarskim proizvodima. Na Svjetski dan kruha, 16.10.2015.godine, proizveli su određenu količinu pekarskih proizvoda sa količinom soli do 1,4 grama u 100 grama pekarskog proizvoda. Obzirom na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da dnevni unos soli ne bi trebao biti veći od 5 grama i činjenicu kako u našim pekarnicama količina soli u 100 grama pekarskog proizvoda iznosi 2 i više grama soli, uključenjem u akciju pokazali su svijest o zdravom načinu prehrane i podržali Strateški plan za smanjenje unosa soli u prehranu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

CEH TRGOVAČKIH OBRTA | Sniženja i drugi posebni oblici prodaje u trgovinama na malo


Zakonom o zaštiti potrošača (N.N.41/14), pored redovne prodaje, propisani su posebni oblici prodaje proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Obzirom da je Zakon o zaštiti potrošača donesen prošle godine a njegova primjena teče od 1.01.2015. godine, trgovci tek stječu iskustva u vezi s posebnim vrstama prodaje. Zbog poticanja zdrave tržišne utakmice i zaštite interesa potrošača trgovci su obvezni pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti potrošača o uvjetima prodaje u prodajnom prostoru. Osim jasno vidljive prodajne cijene, u obvezi su jednako vidljivo naznačiti posebne uvjete prodaje robe. Posebni uvjeti prodaje mogu biti u obliku akcijske prodaje, rasprodaje, sezonskog sniženja, prodaje proizvoda s greškom i prodaje proizvoda kojima ističe rok uporabe. U slučaju akcijske prodaje, potrebno je naznačiti „akcija“ s točnim rokom trajanja akcijske prodaje, koja ne može trajati dulje od 30 dana. Sezonska sniženja trgovci mogu provoditi do tri puta godišnje u točno utvrđenim rokovima od 1. i 15. travnja, 10. i 25. kolovoza te 27. prosinca i 10. siječnja, uz naznaku „sezonsko sniženje“. Druga sniženja cijena robe provode se prema odluci trgovca u slučajevima kada je određenoj robi protekla sezona, ako je demodirana ili ima nedostatke, za sajamsku prigodnu prodaju ili uslijed stalne prodaje po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama, bez obzira na razlog sniženja cijena. Prilikom isticanja sniženih cijena trgovac mora na proizvodu ili prodajnom mjestu istaknuti cijenu prije i cijenu nakon sniženja. Također, robu na sniženju potrebno je fizički odvojiti te voditi računa da se za proizvode na sniženju jasno, vidljivo i čitko označi da je riječ o „sniženju“. Kod sniženja proizvoda kojima istječe rok trajanja, osim istaknute cijene, trgovac je obvezan navesti krajnji rok uporabe proizvoda. Kada se sniženje odnosi na robu s greškom, potrošaču treba vidljivo naznačiti u čemu se sastoji greška. Nakon kupnje robe s greškom, kupac nema pravo reklamirati proizvod. Prodaja robe na rasprodaji vrši su slučaju poteškoća u poslovanju trgovca, izvođenja građevinskih radova ili preuređenja u prodajnom objektu, prestanka poslovanja trgovca ili prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja, uz obvezu isticanja cijene proizvoda prije i nakon prodaje označene kao „rasprodaja“.

CEH UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI | Problemi u ugostiteljstvu


Ugostitelji grada Slavonskog Broda, na održanoj sjednici 17.lipnja, raspravljali su o radu na crno, nelojalnoj konkurenciji i drugim temama koje im svakodnevno otežavaju rad. Smatraju da su posebno zanimljivi inspekcijskim službama zbog prirode svoga posla. Stoga bi željeli imati neposredniji kontakt s inspekcijskim službama, jer greške ne nastaju namjerno već zbog različitog intenziteta posla, naročito kada se radi o kontroli koju vrše inspektori rada. Također, izrazili su potrebu smanjenja obveze davanja za spomeničku rentu, predložili su način da se gradska zona proširi kako bi i veliki trgovački centri bili obveznici. Time bi se na količinskoj razini za obrtnike mogla obračunati u nižem iznosu, a grad Slavonski Brod ne bio smanjio prihod od rente. Dalje, traže preispitivanje osnovice za plaćanje Poreza na tvrtku koji nema uporišta u ostvarenom dohotku, već se obračunava prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Smatraju da bi svoje probleme u struci trebali imati priliku osobno iznijeti gradonačelniku, te da je neposredan kontakt s vlasti grada bitan zbog bržeg i jednostavnijeg rješavanja problema. Održan i Ceh ugostitelja u HOK-u U isto vrijeme održan je Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, gdje su također spominjani problemi jedinstveni za ugostitelje, kao što su: siva ekonomija, kvalitetna učenička praksa i dualni sustav obrazovanja, nedovoljni broj licenciranih restorana za učeničku praksu, pitanje plaćanja zaštite malih autorskih prava (ZAMP), suradnja s HUP-om, HGK-om i drugim institucijama. Sve to, kao i teme koje je Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika otvorio na svojoj prvoj sjednici, bit će raspravljene, na ovogodišnjem Kongresu ugostitelja i turističkih djelatnika. Očekuje se da će se ovogodišnji Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a održati potkraj studenoga.

CEH OBRTA ZA PRIJEVOZNIČKE DJELATNOSTI | TAXI SLUŽBA: Problemi u Taxi prijevozu


Na sjednici obrtnika Taxi djelatnosti, održanoj 16.06.2015.godine, izraženo je nezadovoljstvo činjenicom kako putem franšize Cammeo taxi dolazi na područje grada Slavonskog Broda, odnosno Brodsko-posavske županije. Franšiza je način poslovnog odnosa kojim je Taxi Cammeo javno pozvao na partnerstvo sve subjekte koji se bave taxi prijevozom. Iako takvo partnerstvo razumijeva suradnju koja ne mora utjecati na postojeći obim poslovanja korisnika franšize, niti treba povećavati broj taxi vozila i vozača, taksisti strahuju kako bi taj vid suradnje mogao imati negativne posljedice na našem području. U obrtnom registru Udruženja obrtnika Slavonski Brod registrirana su dvadeset pet obrtnika koji se bave taxi prijevozom, kada se tomu dodaju subjekti pravne osobe i pribroji do sada broj izdanih (sedamdeset) koncesija na području grada Slavonskog Broda, strah taksista nije bez osnove. Odlukom o organizaciji auto taxi prijevoza na području grada Slavonskog Broda donesenoj u Službenom vjesniku 1/2011. godine, do danas mnoge činjenice su se izmijenile, počevši od socijalnog statusa stanovništva. Također, nedovoljan broj taxi stajališta, nelojalna konkurencija pa i rad na crno, uz hiperprodukciju izdavanja koncesija dovodi do potpunog nereda na tržištu i onemogućavanja slobodnog obavljanja taxi djelatnosti. Stoga su taksisti odlučni, ukoliko ne dođe do zadovoljavajućeg dogovora s davateljem koncesija, gradom Slavonskim Brodom, periodično će javno izražavati svoje nezadovoljstvo jednosatnim prekidom rada, vožnjom u koloni svih taksista trubljenjem, do konačnog rješenja problema taxi prijevoznika.

CEH TRGOVAČKIH OBRTA | Ceh trgovine HOK-a o promjeni cijena duhanskih proizvoda


Vladinom uredbom o promijeni cijena duhanskih proizvoda, od 18. travnja, specifična trošarina povećava se s 210 na 230 kuna za tisuću komada cigareta te proporcionalna trošarina s 37 na 38 posto od maloprodajne cijene. Iznos minimalne trošarine na cigarete povećan je s 598,50 kuna na 648 kuna za tisuću komada cigareta. Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore upozorava kako trošak za zatečenu zalihu neopravdano snose trgovci. „Za robu isporučenu nakon povećanja trošarina, razlika tereti proizvođača/uvoznika. Stoga oni toliko žure s reakcijom, pa je rok za prijavu novih maloprodajnih cijena Carini pomaknut s (nekadašnjih ) 8 dana na 24 sata. Konkretno, jučer poslijepodne na stranicama Carine objavljen je novi cjenik više dobavljača, s primjenom od sutra (21. travnja). To znači obvezu popisa večeras, obvezu promjena cijena također, da ne govorim o e-prijavi svega toga i trošku s tim povezanim … To znači i da mali trgovac ne smije biti bolestan, a mora imati mail i danonoćno ga kontrolirati, mora skupljati novac za proračun uz jedini benefit – da možda, u najboljem slučaju, neće biti drakonski kažnjen.“, istaknuo je predsjednik Ceha trgovine HOK-a Boris Vukelić. Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima u obvezi su obračunati i platiti razliku trošarine pri svakom povećanju visine trošarine na cigarete i/ili kada se poveća maloprodajna cijena cigareta, i to na sve cigarete koje su puštene u potrošnju, a nalazit će se u trenutku povećanja visine trošarine i/ili povećanja maloprodajne cijene na zalihama u prometu na području RH.

CEH PROIZVODNIH OBRTA | Proizvođači vina


Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja
Novim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018. (NN 37/15), propisuju se uvjeti i način promidžbe. Pravilnik je stupio na snagu 8. travnja, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je nadležno tijelo za provedbu mjere Promidžba prema Nacionalnom programu. Tržište trećih zemalja u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti obuhvaća sljedeće zemlje: Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur. Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 100.000 iz sredstava Europske unije.

CEH USLUŽNIH OBRTA | Novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti


Stupio je na snagu novi Zakon o pogrebičkoj djelatnosti (NN 36/2015) kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom. Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Za obavljanje pogrebničke djelatnosti pogrebno vozilo mora udovoljavati tehničkim i sanitarnim uvjetima. Poslovne prostorije u kojima se obavlja pogrebnička djelatnost moraju udovoljavati propisanim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima te ostalim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Pogrebnik je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost), za štetu koju bi naručitelju pogreba ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti. Pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zaposliti radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu. Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenim srednjim strukovnim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju. Ispit o stručnoj osposobljenosti provodi Hrvatska obrtnička komora. također i evidencija osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti vodi se u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Pogrebnicii koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju pogrebničku djelatnost dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu. Za ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti dat je period od godine dana.

CEH TRGOVAČKIH OBRTA | Pilot projekt Ministarstva gospodarstva pod nazivom SCM-Standard Cost Model


Obrtnici Ceha trgovačkih obrta Udruženja obrtnika uključili su se u projekt smanjenja administrativnih opterećenja propisima koji reguliraju trgovinu - Zakona o trgovini i Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima (MTU) koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. SCM – Standard Cost Model je pilot projekt procjene ekonomskog učinka koji se bazira se na procjeni ekonomskog učinka smanjivanja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, a Ministarstvo ga provodi u suradnji s tvrtkom Sense Consulting. Putem Anketnog upitnika obrtnici trgovci dali su svoje ocjene, prijedloge i primjedbe na navedene zakone, no mogli su se osvrnuti i na druge propise koji im poskupljuju ili otežavaju poslovanje. Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da se unaprjeđenjem propisa, troškovi poslovanja mogu smanjiti do 25 posto. Anketni upitnik je anoniman, odnosno nikome se ne prenose direktni podaci već ih se koristi za statističke kalkulacije. Sve ocjene na propise, iznesene od strane obrtnika trgovaca, bit će objedinjene i upućene nosiocu ovog projekta - Ministarstvu gospodarstva, čime je anonimnost svakog ocjenitelja zagarantirana. Važno je sudjelovati u ovakvim anketama, jer bi se takve procjene mogle proširiti na sve aktualne zakone u nadležnosti svih ministarstava, a koji opterećuju poslovanje obrtnika i poduzetnika - uključujući smanjenje kazni po inspekcijskim nadzorima, provedenima po neadekvatnim propisima. Cilj projekta je u potpunosti razumjeti na koji način i koliko propisi opterećuju gospodarstvo, kako bi se propisi mogli unaprijediti i umanjiti opterećenja, stoga su informacije i prijedlozi od predstavnika gospodarstva od iznimne važnosti. Povratna informacija trgovaca obrtnika, poslužit će za pojednostavljivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine.

CEH OBRTA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM | PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI


Članovi Ceha ugostitelja na sjednici održanoj 12. 03. 2015.g., upoznali su se s prijedlogom novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Predložene izmjene u odnosu na važeći Zakon su:
• veća mogućnost produženja radnog vremena za ugostiteljske objekte od strane lokalne uprave i samouprave,
• omogućiti će se ugostitelju pružanje usluga smještaja u objektima vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor neovisno o organizacijskom obliku i to u poslovnim i u stambenim objektima,
• privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju omogućit će se pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena,
• udruge umirovljenika izuzete su iz primjene ovoga zakona za potrebe pripremanja i pružanja usluga napitaka i pića za svoje članove, u svojim klupskim prostorima,
• izviđačke udruge izuzete su od primjene ovoga zakona ukoliko organiziraju prehranu i smještaja za svoje članove,
• omogućiti će se pružanje ugostiteljskih usluga na plovnim objektima nautičkog turizma dok nisu u funkciji nautičkog turizma,
• propisana je obaveza ugostitelju da mora imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje obavljanje obrta (stručna sprema) – izjednačavanje sa doo,
• omogućiti će se ugostitelju da uskrati usluživanje alkoholnih pića gostu za kojeg procijeni da je mlađi od 18 godina,
• omogućeno je organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja pustolovnih aktivnosti na rijekama i moru i sl.,
• osniva se Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu,
• predviđeno je smanjenje najviših i najnižih iznosa novčanih kazni za pojedine prekršaje, a propisane su veće novčane kazne za ponavljače prekršaja, te su smanjeni iznosi novčanih kazni za one koje se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja.
Ministarstvo turizma provodi savjetovanje o prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Rješavanje uočenih prepreka i nedorečenosti u primjeni i provedbi sadašnjeg Zakona, od interesa je i za brodske ugostitelje.

GRADITELJI | Susret graditelja Hrvatske obrtničke komore 4.3.2015.


Ceh graditeljstva Hrvatske obrtničke komore, organizira stručni skup Susret graditelja, koji će se održati 4. ožujka u prostorima HOK-a u Zagrebu. Skup će obilježiti dvije teme: stanje i perspektive u sektoru graditeljstva te provedba energetske učinkovitosti u zgradarstvu. U okviru prvog dijela skupa koji će razmatrati stanje i perspektive u sektoru graditeljstva, održat će se panel na kojem će, uz predsjednika Ceha graditeljstva HOK-a Karla Kabelku, sudjelovati i predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, HUP-a i HGK. Na panelu će se obraditi trenutačna situacija u sektoru, novi Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, inspekcijske kontrole te provedba zakonske regulative, kao i cijene građevinskih usluga i problematika javne nabave. U drugom dijelu skupa također je predviđen panel na kojem će se razmotriti Program energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine – stanje provedbe, zatim provedba energetske obnove, edukacija sudionika (stanari, suvlasnici, upravitelji), znanja građevinskih radnika, provedba edukacije te programi obnove na razini lokalne samouprave – Grad Zagreb. Pokrovitelj Susreta graditelja je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

INFO | Porezni nadzor za frizere, kozmetičare i kemijske čistaće od 4. do 7. veljače, 2015.godine


Porezna uprava je na svojim službenim stranicama objavila kako će provoditi pojačani nadzor fiskalizacije u periodu od 4. do 7. veljače, za djelatnost frizerskih salona, salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela, djelatnost kemijskih čistionica te obveznike koji obavljaju medicinsku i stomatološku praksu. Također, ovlašteni službenici Porezne uprave će samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, tijekom cijele 2015. godine obavljati nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Stoga pozivaju sve građane kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost da prijave sve nepravilnosti s kojima se susreću putem besplatnog telefona 0800-1001, web servisa „Pišite nam“ http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx ili dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.

PRIJEVOZNICI | ODRŽAN 7. SUSRET PRIJEVOZNIKA HOK-a


U Varaždinskim Toplicama, 11. i 12. prosinca, održan je 7. susret prijevoznika HOK-a. Po završetku susreta doneseni su sljedeći zaključci:
1. Hrvatski cestovni prijevoznici sve su ne konkurentniji u odnosu na prijevoznike iz susjednih zemalja. U suradnji s mjerodavnim institucijama, a prvenstveno s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture potrebno je učiniti sve kako bi u donošenje zakonske regulative pravovremeno bili uključeni predstavnici svih prijevozničkih asocijacija (HOK, HGK, HUP). Jednostrane odluke o povećavanju naknada koje direktno utječu na konkurentnost grane koja je od velikog značaja za gospodarstvo u cjelini šteti međuinstitucionalnom dijalogu, ali što je još važnije i ukupnoj konkurentnosti gospodarstva.
2. Odgovornost kod pretovara vozila još uvijek nije riješena na zadovoljavajući način za prijevoznike. Pretovar vozila je prekršaj je za koji se, u sadašnjem trenutku, kažnjavaju samo prijevoznici i vozači. Tražimo da odgovornost za ovo snose i naručitelji prijevoza i utovarivači, jer najčešće imaju bolju mogućnost ustanovljavanja stvarne mase tereta. Sve navedeno doprinijet će manjem oštećenju javnih i nerazvrstanih cesta, povećanju sigurnosti cestovnog prometa, te smanjenju nelojalne konkurencije među prijevoznicima.
3. Traži se omogućavanje kratkotrajnih povremenih zapošljavanja vozača, kako je to riješeno u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, a u skladu s potrebama posla. Sadašnja zakonska regulativa ne omogućava prijevoznicima praktična rješenja, što koči djelatnost, povećava rad na crno i čini prijevoz manje konkurentnim.
4. Prijevoz za vlastite potrebe potrebno je zakonski regulirati na način da se može obavljati samo vozilima do 7.5 t najveće dopuštene mase u krugu do 100 km.
5. Hrvatskim cestovnim prijevoznicima koji se bave isključivo djelatnošću javnog cestovnog prijevoza potrebno je omogućiti povrat dijela trošarina koje su sadržane u cijeni goriva, kako je to praksa u nekim drugim državama članicama EU.
6. Traži se preciznije definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza (npr. način plaćanja u povremenom prijevozu putnika) u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu te strože i učestalije kontrole svih nadležnih inspekcijskih službi u primjeni istih (taksimetar prema Zakonu mora biti uključen u vozilu, što isključuje direktne pogodbe).
7. U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, članak 60. definira obavljanje posebnog oblika prijevoza, gdje je između ostalog, ostavljen prostor i za mogućnost iznajmljivanja vozila s vozačem. S obzirom na kontradiktorna tumačenja i nesuglasice vezano uz primjenu ove odredbe na terenu, smatramo da je to potrebno preciznije definirati.
8. Sukladno odredbama Zakona o obrtu i Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, jedinice lokalne samouprave moraju omogućiti prijenos taksi dozvole unutar obitelji, ukoliko su zadovoljene sve zakonske odredbe.
Obzirom da veliki broj prijevoznika posluje s negativnom ili minimalnom profitabilnošću, da ih ograničavaju mnogi zakonski propisi od Zakona o cestovnom prometu, EURO 6 vozila, CMR Konvencija te EU pravne regulative, smatraju da će ovi zaključci potaknuti definiranje dijela prijevozničke djelatnosti gdje je to nužno.


TRGOVCI | 9. SUSRET TRGOVACA HOK-a


9. Susret trgovaca održan je 3. prosinca u prostorijama HOK-a. Naglasak je stavljen na izgubljenih 15-20 tisuća radnih mjesta uslijed zatvaranja 5771 obrta, od početka krize 2008. godine. Kako bi se ovaj negativan trend zaustavio osim prijedloga za unaprjeđenje rada malih trgovina kroz ulaganje u objekte i znanje, doneseni su i zaključci koje će uputiti nadležnim institucijama:
1. Jasan i jednostavan zakonodavni okvir poslovanja iznimno je važan faktor poboljšanja poduzetničke klime. Ceh stoga traži snažnu akciju svih relevantnih faktora (Vlade, obrtnika i poduzetnika, inspekcijskih službi) zbog ukidanja niza nepotrebnih, ograničavajućih ili neprovedivih propisa, na temelju dokumenata zaboravljenog „Hitroreza“ i kasnijih saznanja.
2. Pozdravljamo najavu jačanja savjetodavne funkcije inspekcijskih službi. Postupci usmjereni k prijevari (kupaca, zaposlenika, proračuna) ili ugrožavanju zdravlja i sigurnosti, moraju biti sankcionirani. Nenamjerne greške koje se mogu otkloniti temeljem upozorenja ne smiju biti predmetom represije, naročito dok je poslovanje „uređeno“ šumom propisa.
3. Opstanak trgovine na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, u ruralnim krajevima i na otocima, važan je dionik procesa zaustavljanja odljeva stanovništva s tih područja. Molimo da Ministarstvo gospodarstva zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, te s drugima razmotri mogućnosti realizacije dostavljenog pilot projekta za održivi razvoj male trgovine u tim krajevima.
4. Ulaganje u znanje i modernizaciju objekata i poslovanja preduvjet je opstanka i razvoja male trgovine. Pozdravljamo pionirske korake HBOR-a i HAMAG-a koji vode k mogućnosti kreditiranja male trgovine.
5. Tražimo jačanje partnerstva hrvatske proizvodnje i kapitalno hrvatske trgovine, naročito male, kao preduvjeta jačanja našeg gospodarstva na jedinstvenom EU tržištu.
6. Od početka krize do danas u Hrvatskoj je zatvoreno gotovo 6.000 obrtničkih trgovina, njih 30%. U tim je uvjetima svaka nelegalna ili polulegalna trgovina nedopustiva. U nekim je dijelovima zemlje, naročito sjevernim,poseban problem pokretna trgovina. Uređivanje njenog rada u dijelu područja prodaje i rasporedu obilazaka prepušteno je lokalnoj samoupravi, pa tražimo da ona to i obavlja, na način da se ne ugrožava rad trgovine u čvrstim objektima. Pokretna je trgovina potrebna isključivo zbog snabdijevanja stanovništva u naseljima bez trgovine, kakvih imamo preko 4000, a taj broj, na žalost i raste.
7. Ceh podržava inicijative da se ovršnim i drugim propisima uvede zaštićeni dio primanja obrtnika u slučaju ovrhe, kako bi se omogućilo nastavak legalne poslovne aktivnosti te minimum obiteljske egzistencije. Moguće je da od ovrhe budu izuzete dvije trećine primitaka, a prihvatljiva su i druga rješenja. Ovrhe su, naime, učestale, a realno je očekivati da će biti još češće, pa sadašnji propisi umjesto rješenjem dugova, rezultiraju još većim dubiozama i masovnim zatvaranjima.
Uz poboljšanje administrativnih i zakonskih propisa, potrebno je raditi i na novim mogućnostima kako bi mala trgovina pronašla svoje mjesto na tržištu. Mnogi trgovci koji se nalaze u teškoćama mogli bi pronaći svoju šansu u udruživanju malih trgovina te zaokretom u poslovanju prateći turističke potrebe zajednice u kojoj obavljaju djelatnost.


UGOSTITELJI | 27. KONGRES UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE


U Opatiji je 24. i 25. studenoga 2014. održan 27. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Uz izlaganja predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva ceha o prošlogodišnjem razdoblju, predstavnika resornih ministarstva i mjerodavnih institucija, naglašeni su problemi ovog sektora i predložena moguća poboljšanja poslovanja. Na kraju, usvojeni su sljedeći zaključci:
1. U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost,predlažemo smanjenje stope od 13% za ugostiteljstvo, odnosno vraćanje na iznos od 10%, kako je inicijalno tražio ugostiteljsko-turistički sektor.
2. Izmijeniti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost kojim će se snižena stopa PDV-a primjenjivati na sve ugostiteljske usluge jednako u skladu s definicijama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (neovisno o mjestu i načinu konzumacije).
3. Reorganizacijom državnog inspektorata povećao se broj različitih inspekcija koje sada djeluju pojedinačno. Predlažemo da inspekcijski nadzori imaju i edukativni dio kontrola kako bi se potaknuo pravilan rad i u konačnici dobila kvalitetnija usluga umjesto isključivo represivnih mjera. S tom namjerom inicirat će se izmjene različitih propisa o inspekcijama kako bi sve inspekcije bile u obvezi i edukativno djelovati.
4. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave propisan je porez na potrošnju. Tražimo ukidanje ovog poreza, koji je propisan samo za ugostiteljstvo.
5. U cilju poticanja potrošnje i u konačnici većeg zapošljavanja predlažemo priznavanje troškova reprezentacije u 100% iznosu.
6. Ugostitelji zahtijevaju programe obrazovanja koji u sebi sadrže više prakse, koja se mora realizirati većim dijelom u realnom radnom okruženju, odnosno u ugostiteljskim objektima. Pozivamo sve gospodarske asocijacije ugostiteljsko-turističkog sektora kao i nadležna ministarstva da se uključe u licenciranje gospodarskih subjekta koji mogu pružiti kvalitetna mjesta za provedbu prakse učenika srednjih strukovnih škola.
7. Tražimo mogućnost legalnog povremenog i kratkotrajnog zapošljavanja prema realnim potrebama ugostiteljske djelatnosti.
8. Predlaže se izmjena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti na način da se i ugostiteljskoj djelatnosti omogući plaćanje porezan na dohodak u paušalnom iznosu.


PROIZVOĐAČI HRANE | Izvanredne mjere potpore za proizvođače jabuka i mandarina


Kako bi se spriječilo da postojeća situacija na tržištu preraste u ozbiljniji ili trajniji poremećaj Europska komisija donijela je Delegiranu Uredbu Komisije (EU) br. 1031/2014 ?d 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća. Povlačenje s tržišta, neubiranje i zelena berba učinkovite su mjere upravljanja krizom u slučaju viškova voća i povrća zbog privremenih i nepredvidivih okolnosti. Države članice Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014 dobile su mogućnost da kroz provedbu jednog ili više postupaka na najučinkovitiji način iskoriste dodijeljene količine. Svi proizvođači mandarina i jabuka koji žele donirati voće u humanitarne svrhe i za to dobiti novac Europske unije - moraju o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja putem obrasca Obavijesti o povlačenju s tržišta koji se nalazi na web stranici Agencije. Proizvođač mora u obrascu navesti kojoj instituciji želi isporučiti voće i u kojoj količini. Popunjeni obrazac šalje se na e-mail adresu:
intervencije.voce@apprrr.hr ili poštom:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb. Prilikom prijave moraju imati svu potrebnu dokumentaciju i u cijelosti popunjen zahtjev. Pravovremeno najaviti Agenciji da je izvršena priprema proizvoda za isporuku primateljima donacija kako bi se u što kraćem roku obavio obvezni inspekcijski nadzor i kontrola na terenu prvog stupnja. Proizvođači koji nisu upisani u Upisnik trgovaca voćem i povrćem trebaju žurno Ministarstvu poljoprivrede uputiti Zahtjev za upis u Upisnik. Interventna mjera Europske komisije vrijedi do kraja 2014. godine, pri čemu do 15. studenog vrijedi pravilo o ograničenom kapacitetu proizvodnje koji se može staviti na tržište.

TAKSISTI | OBAVIJEST O NADZORU POREZNE UPRAVE

Porezna uprava istaknula je obavijest o nadzoru pružatelja taxi usluga. U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provoditi će pojačani nadzor u razdoblju od 20.10. do 27.10.2014. godine. Obzirom da su temeljem provedenog nadzora taxi prijevoznika u prvom tjednu mjeseca rujna 2014. godine, ustanovili kako 32% nadziranih taxi prijevoznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima, nastavlja se daljnji nadzor. Ovog puta će to biti zajednička akcija sa ovlaštenim službenicima Carinske uprave sa ciljem smanjenja nereda na tržištu te sprečavanje nelojalne konkurencije obrtnicima koji legalno obavljaju djelatnost. Također, pozvali su građane kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost da prijave sve nepravilnosti s kojima se susreću putem besplatnog telefona 0800-1001, web servisa „Pišite nam“
http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx ili dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave. Nepravilnosti se mogu prijaviti i Carinskoj upravi također putem besplatnog telefona 0800-1222 ili adrese elektroničke pošte javnost@carina.hr.


INTELEKTUALNE USLUGE | Seminar


Pod vodstvom Ministarstva financija Porezne uprave, Ispostave Slavonski Brod, 23.10.2014. godine održan je seminar Specifikacija nepovezanih uplata – SNU. Obrtnici koji obavljaju djelatnosti po NKD 69 – pravne i računovodstvene djelatnosti upoznali su se s posebnom aplikacijom koja omogućava uvid u razne preglede te kreiranje i slanje zahtjeva za povezivanje nepovezanih uplata. Podnositelj izvješća odnosno isplatitelj obvezan je podnijeti specifikaciju rasporeda uplata za sve uplate koje nisu vezane uz oznaku izvješća pod I. JOPPD obrasca, što je propisano Pravilnikom o porezu na dohodak čl. 78. st. 23. (N.N. 95/05 do 160/13).


FRIZERI | Dodir Pariza, 2014.godine


Proteklog vikenda, 11. i 12.10.2014. godine održan je 24. međunarodni sajam kozmetike, njege kose, estetike i zdravlja „Dodir Pariza“, na beogradskom sajmu u Republici Srbiji. Pored bolonjskog i moskovskog sajma, „Dodir Pariza“ je najveći međunarodni sajam na području jugoistočne Europe. Stoga je sudjelovanje na sajmu od prestižne važnosti za sve uspješne i ozbiljne proizvodne tvrtke koje drže do svog imidža i koje donose nove trendove u industriji ljepote. Osim sajamskog izlaganja proizvoda i preparata, ponuđeni su savjeti i preporuke vrhunskih dermatologa za njihovu primjenu. Također, održane su i edukativne radionice. Na njima su prezentacijama za održavanje ljepote, te upoznavanja s ostalim novinama u industriji ljepote, prikazani načini i sredstva primjene preparata na najsuvremeniji način. Za obrtnike frizerske i kozmetičarske struke, ovaj sajam je bio od neobične važnosti, već zbog blizine njegovog održavanja. Uz podršku obrtničkih institucija našeg područja, imali su priliku upoznati se s najnovijim trenovima u struci, od kojih će neke od njih, moći primijeniti i u vlastitim salonima.FRIZERI | Sjednica sekcije frizera 23.9.2014.


Na održanoj jesenskoj sjednici Sekcije frizera, nastavljaju se aktivnosti sa željom za usavršavanjem struke i usvajanju novih trendova u frizurama i kozmetici; stoga su frizeri i odlučili posjetiti 24. međunarodni kongres i sajam kozmetike, 11.-12. oktobar 2014. godine, Beograd, Republika Srbija. Udruženje obrtnika financijski će ih podržati u toj aktivnosti, jer sve što se odnosi na unaprjeđenje struke, vještina i sposobnosti frizera donosi višestruke koristi. U sklopu solidarnosti prema poplavom stradalim kolegama frizerske struke u Gunji, frizeri su odlučili sudjelovati s novčanom pomoći, individualno, prema mogućnostima.


PRIJEVOZNICI | PRIJEVOZNICI PROTIV POVEĆANJA NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA


Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore uputio je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture primjedbe na prijedlog novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, u okviru kojega je najavljeno povećanje osnovice godišnje naknade za čak 50%. Vodstvo Ceha prijevoznika na sjednici održanoj 13. lipnja u HOK-u izrazilo je zabrinutost i negodovanje zbog najavljenog povećanja naknade. -Od Ministarstva tražimo da izvijesti javnost na što se troši naš novac koji uplaćujemo županijama, općinama i gradovima za korištenje cesta te ostala sredstva u okviru održavanja cestovne infrastrukture. Povećanje nameta sigurno će utjecati na našu konkurentnost, posebno u trenucima kada vlada nelikvidnost i kada su nam troškovi poslovanja viši od prijevoznika u drugim državama članicama – istaknuo je Vladimir Celiščak, predsjednik Ceha prijevoznika. Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore okuplja više od 7.500 obrtnika koji se bave prijevozom osoba ili tereta. U Cehu smatraju da bi navedeno povećanje naknada za značajan broj obrtnika, ali i ostalih gospodarskih subjekata koji se bave ovom djelatnosti, mogao značiti čak i prestanak poslovanja. S obzirom na to da je Ministarstvo pri izradi Pravilnika zaobišlo Hrvatsku obrtničku komoru, Ceh prijevoznika HOK-a još jednom apelira da se razgovara sa svim institucijama koje predstavljaju poduzetnike kojima je djelatnost usko vezana uz transport robe i osoba. Na dalje, vodstvo Ceha je u svojim zaključcima jednoglasno zaključilo da će u cilju sprečavanja donošenja ovog Pravilnika iskoristiti sva raspoloživa zakonska sredstva.


UGOSTITELJI | OBAVIJEST O PRODUŽENOM RADNOM VREMENU

Na zahtjev Udruženja obrtnika Slavonski Brod, gradonačelnik grada Slavonskog Broda odobrio je produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine „barovi“ na području grada Slavonskog Broda, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu u Brazilu, u razdoblju od 12. lipnja do 13. srpnja 2014. godine, a najduže do 03,00 sati idućeg dana. Ugostitelji moraju imati rješenje sanitarne inspekcije o provedenim mjerama zaštite od buke za rad noću.


TRGOVCI | TRGOVCI ZABRINUTI ZA POSLOVNU BUDUĆNOST

Na održanoj sjednici Sekcije trgovaca, trgovci su istakli mnoge probleme koji terete poslovanje u trgovačkoj djelatnosti. Smatraju da pojedine zakonske odredbe i načini tumačenja zakona više donose štete nego koristi u njihovom provođenju. Naročito u smislu obavljanja poslova u porodičnim obrtima. Iako Zakon o obrtu tumači da članovi porodičnog domaćinstva mogu pomagati u obrtu bez zasnivanja radnog odnosa, postoji uvjet da član porodičnog domaćinstva mora imati potrebnu struku za pomaganje u obrtu, što najčešće nije slučaj u praksi. Obzirom da su dnevno svjedoci rada na crno na Gradskoj tržnici, te raznih nelegalnih prodaja po Gradu na za to nepredviđenim mjestima, željeli bi da inspekcijske službe malo više obrate pozornost na takve pojave. Također, nisu zadovoljni efikasnošću u zaštiti imovine na Gradskoj tržnici. Često se događaju krađe i provale u kioske, što bi se boljom organiziranošću čuvarske službe moglo ublažiti. Svjedoci su također, neprijavljenog rada i rada na crno, ali uz svoj posao ne mogu obavljati i posao nadzora nad takvim slučajevima. Nemaju ništa protiv Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ali im se čini da se kroz tu organiziranost provuče dosta toga što nije u okviru zakonski dopuštenog. Obzirom da većina spomenutih nije u obvezi korištenja fiskalnih blagajni da imaju manje obveza prema sustavu, ipak mnogi uz poljoprivredne proizvode nude i trgovačku robu za koju nemaju zakonsko dopuštenje.


UGOSTITELJI | UGOSTITELJI I DALJE NEZADOVOLJNI zbog problema ishodovanja prava na mobilijare

Obrtnici ugostiteljske djelatnosti koji su od Grada Slavonskog Broda zatražili potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine za ljetnu terasu za 2014.god. iste Grad nije ponudio uz obrazloženje da bi prije svega trebali platiti kazne koje su im odmjerene prema rješenju Upravnog odjela za gospodarstvo . Iako takav stav glede navedenog nema uporišta u pozitivnim pravnim propisima i odredbama ZOO.a, ne ulazeći u pravilnost donesenih Odluka i isprava ( tablica) na temelju kojih je utvrđeno „ novo stanje“ i broj prekoračenih kvadrata mobilijara. Ukoliko su obrtnici koji su do sada imali Ugovore o mobilijarima uredno i na vrijeme izvršavali svoje obveze prema Gradu, a u skladu s potpisanim Ugovorima o zakupu javne površine za ljetnu terasu za 2013.god. , takvo uvjetovanje plaćanja kazni za potpisivanje novog Ugovora je nezakonito. Osim toga Prekršajni sud u Slav.Brodu donio je nepravomoćna Rješenja kojima su optužni prijedlozi Grada Slav.Broda odbačeni radi procesnih nedostataka, dakle gotovo je sigurno kako će donesena rješenja biti potvrđena od Visokog prekršajnog suda budući je obrazloženje rješenja u skladu s zakonskim propisima , a osobito s čl.93 st.1. i st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, kao i o Odluci o komunalnom redu Grada Slav.Broda. Iz navedenog proizilazi da je podloga, ( tablica) na temelju koje se uvjetuje plaćanje kazni za mobilijare, utvrđena od neovlaštenih osoba, pa da se radi toga isprava na temelju koje je utvrđen povećan broj kvadrata mobilijara ne može uzeti kao vjerodostojna isprava jer nema niti zaglavlja, naziva, broja, broja klase i ur.broja, niti pečata nego samo potpis dvije osobe koje sukladno gore navedenom propisu te Odluci o komunalnom redu Grada Slav.Broda nisu ovlaštene osobe. Na koncu, sukladno navedenom stavu, plaćenje kazne koje Grad Slav.Brod postavlja kao uvjet za potpisivanje novog Ugovora za mobilijare za 2014.god. ne može se okarakterizirati nikako drugačije nego iznudom.


PRIJEVOZNICI | DVA NOVA PRAVILNIKA ZA CESTOVNE PRIJEVOZNIKE

15. ožujka, 2014. godine stupila su na snagu dva nova pravilnika za cestovne prijevoznike, i to: Pravilnik o uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača. Oba pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Pravilnik o uvjetima za vozila javnog cestovnog i vlastite potrebe

Pravilnik o pocetnoj i periodickoj izobrazbi vozaca


FRIZERI | 11. MEĐUNARODNI FESTIVAL HAIRSTYLE NEWS

Na održanoj sjednici Sekcije frizera dana 06. 03. 2014. godine, osim tekućih problema u struci, frizeri su razgovarali o posjeti 11. međunarodnog frizerskog festivala Hairstyle News 2014. godine koji će se održati u Rijeci od 22. do 23. ožujka. U namjeri smanjenja troškova frizerima za sudjelovanje na toj značajnoj manifestaciji, Udruženje obrtnika participirati će u troškovima za cijenu ulaznica ne edukativnim seminarima koji se održavaju u sklopu frizerskog festivala.


UGOSTITELJI | PROBLEMI S LJETNIM TERASAMA

Na sjednici sekcije ugostitelja Udruženja obrtnika Slavonski Brod, održanoj u utorak, 11. 03. 2014. godine, s ugostiteljima je o problemima ljetnih terasa razgovarao gradonačelnik Mirko Duspara. Zbog problema oko postavljanja tendi nad ljetnim terasama lokala prijedlog predsjednice Udruženja obrtnika Anke Šakić bio je da u postupku promjena Odluke o uvjetima i mjerilima za lociranje kioska, pokretnih naprava i urbanog mobilijara sudjeluju i ugostitelji. Duspara je istaknuo da Odluku treba ispoštovati zato što neodgovarajuće tende priječe prolaz vatrogasnim vozilima, kao i ljetne terase postavljene izvan propisanih mjerila za prolaz pješaka i vatrogasni put. Predložio je ugostiteljima da u gradsku upravu dođu s prijedlozima idejnih rješenja da bi se s arhitektima moglo razgovarati o najboljim rješenjima za ljetne terase. Ugostitelji koji su dobili kazne zbog utvrđenog korištenja površine veće od njihove terase pitali su zašto s gradskom upravom ne mogu sklopiti ugovore o zakupu terase ako imaju odluke suda u njihovu korist i s gradom su postigli dogovor o plaćanju kazne u ratama. Gradonačelnik je odgovorio je da je prije sklapanja ugovora za najam javne površine odnosno terase potrebno kaznu platiti u cijelosti jer se ona vodi kao dug gradskoj upravi.
TRGOVCI | PRIMJEDBE CEHA TRGOVACA O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore na telefonskoj sjednici 22. siječnja razmatrao je Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti potrošača, za koji je Ministarstvo gospodarstva otvorilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Predsjednik Ceha trgovine HOK-a Boris Vukelić rekao je da su novost u Nacrtu prijedloga zakona odredbe koje reguliraju posebne oblike prodaje (sezonsko sniženje, rasprodaja, akcija) i odredbe kojima se reguliraju ugovori o radu na daljinu i izvan prostorija. Naime, u članku 20. Nacrta stoji da se sezonska sniženja mogu odvijati samo dva puta godišnje, i to od 1. do 15. siječnja, te 1. do 15. srpnja. U Cehu smatraju da ograničenje na ta dva razdoblja nikako ne može biti prihvatljivo za različite poslovne djelatnosti. Primjerice, ljetno sniženje za prodaju klima uređaja nikako ne može biti početkom srpnja. Smatraju i da je rok od samo 5 dana za odgovor potrošaču na prigovor prekratak, te traže da ostane kao i dosad 15 dana. Traže i da se isključi obveza obračuna kamata za slučaj da potrošač odustane u roku od 14 dana od ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan prostora trgovca (čl. 77), kao i obveza plaćanja kamata potrošaču za primljeni predujam, ako isporuka traje dulje od mjesec dana. Ceh trgovine HOK-a okuplja oko 12 tisuća članova i mahom su to male trgovine, stoga je općenita primjedba Ceha na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti potrošača da se nije vodilo računa o tome da male trgovine kao mikro subjekti posluju u sasvim drugačijim uvjetima u odnosu na velike trgovine. Mali trgovci neće biti uvijek u mogućnosti ispoštovati sve zakonske obveze, a visoki iznosi kazni u slučaju nepoštivanja propisa mogli bi ih stajati zatvaranja obrta.


PEKARI | Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

U Narodnim novinama broj 142/2013 objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda čija primjena počinje od 7. prosinca 2013. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede. Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna knjiga (KEUB). Knjiga (KEUB) mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda. Podsjećamo da je od 20. srpnja 2013. izmjenom Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište prestala obveza obilježavanja brašna iz domaće proizvodnje kao i brašna iz uvoza evidencijskim markicama. Prestanak obveze obilježavanja brašna evidencijskim markicama odnosi se kako na uvoznike, tako i na domaće proizvođače mlinare i trgovce. Cjeloviti sadržaj Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_142_3049.html


KLESARI | Obrtnici Klesari istakli probleme u klesarskoj struci Rad na crno ključni problem

Na održanoj sjednici Sekcije klesara istaknuta je sve učestalija pojava rada na crno na gradskom groblju i drugdje. Uslijed problema u gospodarstvu, propisa koje nije lako zadovoljiti da bi zakonski obavljali djelatnost, mnoge osobe odlučuju se na obavljanje klesarske djelatnosti na nelegalan način a nisu usamljeni slučajevi niti rada osoba iz BiH. Stoga su Klesari Udruženja obrtnika neposredno vezani na suradnju s JP „Komunalac“ d.o.o., kao glavnim koncesionarom na gradskom groblju ali i koncesionarima u okolnim Općinama koje gospodare grobljima, dogovaraju se i razmjenjuju iskustva vezano za legalno obavljanje poslova iz klesarske struke. Temeljem navedene suradnje, klesari brodskog udruženja aktivno su sudjelovali na izradi Ugovora o davanju odobrenja i uvjetima za izvođenje radova na gradskim grobljima i osjetljivi su kada uoče da se isti ne provodi. Stoga održavaju zajedničke sastanke s predstavnicima JP „Komunalac“ kako bi istakli sve uočene nepravilnosti na terenu i uskladili svoj rad s odredbama navedenog Ugovora. Boreći se s otežanim uvjetima rada uslijed gospodarske krize, klesarska djelatnost kao proizvodna mora udovoljiti mnogim zakonskim propisima vezano za poslovni prostor, strojeve za rad, radnike i drugo, što osobe koje obavljaju rad na crno ne moraju. Stoga je upitna kvaliteta izvršenih radova na nelegalan način. Preporučuju građanima da obrate pozornost na osobe koje uzimaju za rad, neka ih zatraže obrtnicu ili neki drugi službeni dokument kojim mogu dokazati da legalno obavljaju djelatnost. Osim što se time osiguravaju u slučaju reklamacija i pritužbi, izbjeći će i kazne za sebe zbog angažiranja neregistriranih osoba za obavljanje gospodarske djelatnosti.


Izobrazba Prijevoznika u cestovnom prometu

Izmjene nastale ulaskom u EU
Profesionalni vozači kategorija prijevoza C1, C1E ili CE, D1E, D ili DE, od 1. srpnja moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu, temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Na temelju dobivene Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi Policijska uprava će u vozačku dozvolu upisati „kod 95“ , kao dokaz stečene kvalifikacije. Vozači koji su zaključno s 1. srpnjem imali važeću vozačku dozvolu sa jednom od navedenih kategorija ne moraju još neko vrijeme imati upisani navedeni „kod 95“, te im je dopušteno upravljanje vozilom na području EU. Osposobljavanje za stjecanje početnih i periodičkih kvalifikacija provoditi će Centri za osposobljavanje, temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Prema informaciji od Ceha prijevoznika HOK-a, u Školi za cestovni promet u Zagrebu započelo je osposobljavanje prve grupe polaznika te za sada ne postoji druga institucija u tom smislu. Međutim, tehnički uvjeti za provedbu periodičke izobrazbe još nisu u potpunosti definirani jer nije donesen Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi, čije se donošenje očekuje do konca listopada 2013.godine. Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi biti će objavljen od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao i popis Centara za osposobljavanje, na web adresi http://www.mppi.hr/default.aspx?id=411.

EUROFLEURS – 26.7.2013.

EUROPSKO PRVENSTVO MLADIH FLORISTA Split, od 4. do 8. rujna 2013.godine
Domaćin ove međunarodne Manifestacije je Obrtnička komora Splitsko dalmatinske županije koja u suradnji s organizatorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, prvim velikim predstavljanjem obrtnika naše zemlje nakon ulaska RH i EU, želi predstaviti obrtništvo u najboljem svjetlu. Pored natjecateljskog dijela mladih florista, biti će to prilika za predstavljanje umijeća i vještina naših obrtnika u izradi proizvoda tradicijskih vrijednosti. Udruženje obrtnika Slavonski Brod nastoji se uključiti promocijom Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta te predstaviti široj javnosti aktivnosti, umijeća i ideje obrtnika našeg područja. Zahtjevnost samog projekta, te stroga pravila Europske asocijacije FLORINT biti će prilika obrtnicima cvjećarske struke da se upoznaju sa trendovima i idejama za unaprjeđenje svoje struke, tako da će posjet toj manifestaciji biti od velike važnosti u edukativnom dijelu. Iz tog razloga, Udruženje je započelo s pripremama u načinu organizacije posjete i predstavljanja svojih obrtnika. Kako Obrtnička komora Brodsko posavske županije nema interes za potporu obrtnicima u toj aktivnosti, te je našu zamolbu za suradnjom odbila, obrazlažući prezentaciju na Katarinskom sajmu dovoljnom za obrtništvo Brodsko posavske županije, Udruženje će nastojati pronaći način i sredstva kako bi obrtnici izašli iz uskih okvira i upoznali se s međunarodnim trendovima u području cvjećarstva i drugih djelatnosti. Stoga upućujemo otvoreni poziv zainteresiranim obrtnicima cvjećarske struke i obrtnicima tradicijskih vještina izrade proizvoda da se prijave u Udruženje obrtnika kako bi mogli izraditi plan posjete, osigurati potrebna sredstva te kvalitetno pripremili prezentaciju za predstavljanje svojih obrtnika.

PROBLEMI U FOTOGRAFSKOJ STRUCI - 30.4.2013.

Na održanoj sjednici Sekcije fotografa pri Udruženju obrtnika istaknuti su problemi s kojima se fotografi susreću obavljajući djelatnost izvan poslovnog prostora. Snimanjem i fotografiranjem raznih događaja i manifestacija, uočavaju nepoznate osobe koje također obavljaju snimanja i fotografiranja bez dokaza da imaju registriranu djelatnost ili da su uposleni pri registriranoj djelatnosti nekog od fotografa. Smatraju da im se time narušava slika profesionalnosti, šteti ugledu struke u cjelini a također šteti i državnom proračunu jer se djelatnost obavlja kao nelegalni rad odnosno rad na crno. Istakli su problem učenika i naukovanja, njihove profesionalne obuke kod fotografa te hiperprodukcije završnih generacija fotografa bez realne mogućnosti rada u struci. Predlažu pokrenuti inicijativu preko komorskog sustava sa mjerodavnim institucijama kako bi se nova generacija učenika u program fotografa upisivala tek po završetku školovanja prethodno upisane generacije. U zaštiti digniteta struke žele također kontinuiranu suradnju s katehetskim centrima, osnovnim i srednjim školama uz suglasnost da samo profesionalni fotografi mogu obavljati usluge fotografiranja i snimanja svečanosti i drugih događanja koja ostaju kao trajna uspomena naručitelja. Dogovorili su se da obrate dodatnu pozornost na osobnu profesionalnost u radu te da uočeni rad na crno, putem Udruženja obrtnika, prijavljuju Državnom inspektoratu u cilju smanjenja obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Održana sjednica sekcije pekara:
PEKARI NEZADOVOLJNI, Nelegalna prodaja kruha problem No 1

Na održanoj sjednici Sekcije pekara koja djeluje pri Udruženju obrtnika, predsjednik Sekcije pekara – Ivan Kuprešak naglasio je problem učestale prodaje kruha na javnim površinama nelegalnih prodavača. Osim upitne zdravstvene ispravnosti uvjeta proizvodnje takvog kruha, isti se nudi na javnim površinama bez minimalnih uvjeta higijenske zaštite te je upitne zdravstvene ispravnosti. Registrirani obrtnici pekari moraju ispuniti stroge zakonske uvjete proizvodnje i plasmana kruha i pekarskih proizvoda dok povremeni nelegalni prodavači ne moraju ništa od toga. Postavlja pitanje nadzora i rada inspekcijskih službi, jer osim nekih stalnih mjesta u gradu poput Slavonije I, naselja A. Hebrang, gradska tržnica je prepuna nelegalnim prodavačima kruha. Petar Antunović, voditelj ispostava Državnog inspektorata u Slavonskom Brodu, saslušao je članove Sekcije pekara te pojasnio da je Državni inspektorat otvoren za sve primjedbe obrtnika, rad na crno je velik problem. Inspektori izlaze u nadzor za svaku prijavu nelegalne prodaje. Poziva obrtnike da dojave inspektoratu sve što primijete na terenu, oni će odmah reagirati te dostaviti povratnu informaciju o rezultatima nadzora. Osim navedenog, Antunović je naglasio da pečenje kruha nije prekršaj, te da je teško utvrditi nelegalne radnje u domaćinstvu. Tu je problem povreda privatnog posjeda, nije jednostavno dokazati nelegalnu radnju prodaje koja je zakonom predviđena kao prekršaj. Inspektorat provodi aktivnosti po svom redovnom planu i programu rada, poziva obrtnike na suradnju za izvanredne uočene situacije. Dogovorena je sinergija i zajedničko praćenje nezakonitih aktivnosti, nelegalne proizvodnje i prodaje kruha uz redovito dojavljivanje Državnom inspektoratu. Na slijedećoj sjednici Sekcija pekara provesti će analizu provedenih aktivnosti te odrediti smjernice za buduće djelovanje.

VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI MAJSTORA U PROJEKTU ŠOKAČKI VEŠTETI 8.3.2013.


Sekcija tradicijskih i umjetničkih obrta Udruženja obrtnika Slavonski Brod nastavlja sa aktivnostima u sklopu postignute suradnje s Udruženjima obrtnika Slavonije, Baranje i Srijema na regionalnom nivou. Izvršena je popuna sadržaja Projekta Šokački vešteti. Pored ponude Kožušarsko krznarskog obrta Tomić, Kovača i restauratora Žambok, demonstracijom graditelja glazbala Mladena Jurkovića izradom tamburice te Modnog salona Lena sa odjevnim predmetima – prsluk sačinjenog od slavonskog peškira u izvornom obliku. Raznovrsnost ponude i vrijedne ruke majstora zaslužnih za očuvanje tradicije, običaja i vještina izrade obogatiti će Projekt Šokački vešteti te u elektroničkom obliku putem multimedijalne prezentacije učiniti dostupnima širem krugu ljudi u zemlji i inozemstvu, prikazom vještina i sposobnosti majstora obrtničkih radionica (vešteta).

ODRŽANA DRUGA EDUKATIVNA RADIONICA O FISKALIZACIJI ZA TRGOVCE I MEHANIČARE


U organizaciji s Udruženja obrtnika Slavonski Brod dana 07. 03. 2013. godine organizirana je radna sjednica za obveznike fiskalizacije od 1. travnja, odnosno trgovce i mehaničare te slobodna zanimanja kao što su odvjetnici, stomatolozi, revizori i turistički djelatnici. Na radionici je bilo sedamdesetak trgovaca i automehaničara, kojima je predsjednica Udruženja obrtnika Anka Šakić predstavila postupke vezane za nabavu certifikata Fine te pripadajuće dokumentacije. Prema riječima Josipa Čalušića iz Porezne uprave trgovci koji svoje proizvode prodaju na otvorenim prostorima, poput tržnica, oslobođeni su fiskalizacije, ali ulaskom u Europsku uniju i donošenjem novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost u srpnju taj bi se status mogao promijeniti. Darko Kolovrat iz tvrtke Total-Brod predstavio je prisutnima "džepne" fiskalne blagajne, koje se pune jednako kao i mobiteli, a čija se cijena kreće od dvije tisuće kuna naviše.SEKCIJA TRGOVACA

Mala trgovina je budućnost?


Na sjednici slavonskobrodskih obrtnika o aktualnoj situaciji u obrrtništvu, prije svega o pitanju trgovine na malo i njenom opstanku, te fiskalizaciji savjete i iskustva s 8. susreta trgovaca održanog u Zagrebu iznijela je predsjednica Sekcije trgovaca Đurđa Vrkljan:
- Može se napraviti nešto bez obzira na istuaciju jer mala trgovina je budućnost, posebno u Hrvatskoj koja je mala zemlja. U Njemačkoj i Francuskoj se događaju takve stvari da veliki trgovački centri, koliko god su u prednosti što se tiče postizanja cijena i velikog asortimana roba, u negativijem položaju su u odnosu na male trgovce koji u 24 sata mogu znati što traži tržište i prilagoditi se, a da bi to postigli, moraju se povezati s proizvođačima. Ne smiju ostati sami na tržištu jer to vodi u propast, a udružiti se mogu na nekoliko osnova koje ćemo predstaviti trgovcima te kao Udruženje obrtnika pomoći u svakom smislu. Također, Zakon o fiskalizaciji je tek u zamahu i zakonodavac ima još nekih nejasnoća, ali nastojat ćemo pomoći u svim nejasnoćama.
Predsjednica Udruženja Anka Šakić ističe da je najveći problem u praksi što je prodavačima na tržnici određena fiskalizacija, a pojedini se nikada nisu sreli s kompjutorom. Prodaja voća i povrća koju nabavljaju u velikim prodajnim centrima, nezamisliva je bez fiskalizacije. Isključivo će se moći prodavati poljoprivredni proizvodi koje proizvodi prodavač. Po pitanju trgovine na malo, Šakić kaže da je Slavonski Brod pust i sve više prostora u središtu grada je prazno. -
Trgovanje i trgovine na malo su duša grada, a mali trgovci imaju drukčiji pristup kupcu dok su veliki prodajni lanci unificirani i "bez duše". Slavonskobrodska Tvrđava je izuzetan potencijal i Grad mora prepoznati obrtnike, trgovce, ugostitelje – stvoriti europski duh i turistički značaj. Ne bih imala ništa protiv zakona o fiskalizaciji, ali da su riješeni neki drugi porezni vidovi i obveze kako bi na kraju ostao solidan dohodak za život.
Zakoni uništavaju male obrtnike
Na probleme malih trgovaca najbolje je upozorio Stojan Filipović, vlasnik trgovine Spektar koji se obrtništvom bavi već dvadeset godina. -
Najveći problem u trgovini je odnos dobavljača, odnsono velikih proizvođača u Hrvatskoj koji daju izuzetno visoke cijene u odnosu na velike centre. Nemoguće je dobiti povoljnu cijenu od njih i moramo se snalaziti dalje. Drugi problem je premali kalo rastep na robu koji nam porezna uprava priznaje pa se tu stvaraju veliki gubici. Treća poteškoća su nameti koji su uvedeni (HACCP, deratizacija, zaštita na radu...) te plaćamo nešto, a ne znamo zašto. Nije problem fiskalizacija - vlasnik trgovine bi volio znati je li trgovkinja prodala robu, a da nije izdala račun jer to je direktna krađa vlasnika. Najgore je nepriznavanje realnih troškova. Svi zakoni koji se donose idu na uništenje malog obrtnika. Zakone o trgovini i uvjete poslovanja donose ljudi koji nikada nisu radili u trgovini. Kad bi se oni donosili u razgovoru i direktno s trgovcima to bi sigurno bilo drukčije. Ne mogu vjerovati da trgovina na malo opstaje u Njemačkoj, a u Hrvatskoj ne može!
SEKCIJA FRIZERA

HAIRSTYLE NEWS, 2013. godine

Frizeri Udruženja obrtnika Slavonski Brod pripremaju se za 10. međunarodni frizerski festival Hairstyle News 2013. godine, koji će se održati ove godine u Rovinju od 06.04. do 07.04.2013. godine.

Projekt „ŠOKAČKI VEŠTETI“

Aktivnosti Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta

Nastojanje oživljavanja starih zanata i prezentiranja znanja i vještina te kulturne baštine našeg područja od neprocjenjive je vrijednost koju obrtnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod nastoje oživjeti i sačuvati od zaborava. Projekt „Šokački vešteti“ zamišljen je kao prikaz domaćih radionica u kojima se na autentičan način ručnom izradom, uz pomoć jednostavnih uređaja i opreme, prezentira izrada predmeta na tradicijski način. Slavonija, Baranja i Srijem teritorijalno nije veliko područje, ali je iznimno bogato tradicijom i zanimljivostima u izradi istih ili sličnih predmeta, uvažavajućisvoje posebnosti. Stoga je neophodno uključiti sve stare zanate navedenog područja kao zajedničku turističku atrakciju originalnih suvenira, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te kao prikaz vještina konzervatorske i restauratorske izrade. Prezentacija takvih djelatnosti i predmeta od važnosti je zbog autentičnog načina izrade, gdje majstorske vještine dolaze do naročitog izražaja. Mnoge radionice moguće je privremeno preseliti, zbog manje složenih uređaja i opreme za izradu, na područje prezentiranja prilikom raznih manifestacija, sajmova te drugih prigodnih skupova i priredbi. Originalna ideja, kojoj je potrebna podrška lokalne i šire društvene zajednice obogaćivanje je kulturne i turističke ponude, te je značajna za čuvanje od zaborava obrta i zanata koji već duži period nisu atraktivni, jer ne donose prihode koji mogu zadovoljiti potrebe obrtnika. Stoga ovakvim načinom zaštite vještina i sposobnosti majstora,baziranog na očuvanju tradicije i kulturne baštine, obrtnici Udruženja obrtnika Slavonski Brod nastojeoživjeti i otrgnuti od zaborava. U tome imaju podršku Udruženja obrtnika koji imaju sličan interes u spomenutim aktivnostima, među kojima ističemo: Udruženje obrtnika Županja, Udruženje obrtnika Požega, Udruženje obrtnika Vinkovci, Udruženje obrtnika Ilok, Udruženje obrtnika Osijek, Udruženje obrtnika Baranje, Udruženje obrtnika Našice, Udruženje obrtnika Vukovar, Udruženje obrtnika Valpovo i Udruženje obrtnika Đakovo.

Prezentacija medaljona

Pregled prezentacije Medaljona

SAJAM GOSPODARSTVA „BRČKO 2012“ - 16.11.2012.


Po pozivu organizatora sajma Privredne komore Brčko, posjetili smo 11.Međunarodni sajam gospodarstva/privrede u Brčkom, Republika Bosna i Hercegovina. Sajam se održao od 16. - 20.11.2012. godine u Brčanskoj luci, pod visokim pokroviteljstvom Vlade BiH uz suradnju sa Spoljno trgovinskom komorom, BiH. Izlagalo se na 3000 kvadratnih metara zatvorenog i 5000 kvadratnih metara otvorenog prostora, a sajam je otvorio Gradonačelnik Brčko distrikta, gospodin Miroslav Gavrić. Na sajmu je bilo prisutno 150 izlagača. Osim zemlje domaćina, izlagali su privrednici i obrtnici iz zemalja okruženja i šire: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Austrije, Francuske, Njemačke i Turske. Od izloženog, na sajmu se mogao vidjeti asortiman proizvoda široke potrošnje te ostvariti suradnju s komorama i udruženjima obrtničkih i gospodarskih asocijacija BiH te Srbije. Osim ponude proizvoda industrijske proizvodnje, značajan dio posvećen je tradicijskim obrtima, ručnoj izradi proizvoda umjetničke i tradicijske vrijednosti, kukičanih i vezenih proizvoda, medičarima, kožarima, krojačima te ponudi suvenira i ručno rađenog nakita, što je za naše udruženje obrtnika od posebnog interesa. Na edukativnim radionicama, privrednici su sa zapaženim zanimanjem pratili predavanje o mogućnosti poslovne suradnje i moguće zajedničke nastupe na našem tržištu, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.

SUBOTINA PO STARINSKI, BUZET - 9.9.2012


Po pozivu Udruženja obrtnika Grada Buzeta, a temeljem našeg plana rada posjetili smo manifestaciju Subotina koja se redovito održava svake godine, u staroj jezgri Grada Buzeta, u tjednu od subote prije Male gospe do subote poslije Male gospe. Tradicija i kulturna baština na jednom mjestu u jednom danu (09. 09.), program je kulturno-turističke revitalizacije starog Grada Buzeta koji obuhvaća više segmenata kulturne, zabavne, gastro, eno, etno i druge ponude. Manifestacija je zamišljena da prezentira cjelokupni život starog Buzeta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće pokazujući kostime, hranu, piće, proizvode, glazbu te običaje tog vremena. U cilju poboljšanja rada Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta, prikazani sadržaji i ideje vrlo su korisni za prezentaciju naših običaja koje planiramo implementirati koristeći kazamate Tvrđave Brod, naročito zbog izrazite podudarnosti stare jezgre Grada Buzeta i Tvrđave Brod kao građevina od iznimne povijesne vrijednosti. Prikupljenu građu i fotografije koristiti ćemo kao prezentaciju i edukativni sadržaj za obrtnike članove Sekcije tradicijskih i umjetničkih obrta.
KOŽUŠARSKO KRZNARSKI OBRT

Krznariju „Tomić“ osnovao je Petar Tomić 1935. godine u Vinkovcima. Od 1947. godine neprekidno posluje u Slavonskom Brodu, Štrosmajerova ulica. Od 1947. godine istu radnju vodi Boris Tomić, a od 1992. godine Darko Tomić. Osnovna djelatnost ovoga obrta je izrada kožuha sa tradicionalnim motivima ovog podneblja. Ista radionica izradila je i „Kalpak“ – šubaru za alkarskog vojvodu u Sinju, te tradicionalne kape za Trenkove pandure iz Požege, a danas se izrađuju kožusi za KUD-ove ovog dijela Slavonije.
Medičari i izrada licitara

Tradicija izrade licitara započinje još u srednjem vijeku, napose 16. i 17. st., kada su se u brojnim europskim samostanima spremali kolači uz pomoć bogato ukrašenih drvenih kalupa. U istočnoalpskom području, takav je način izrade kolača ubrzo prerastao u obrt, koji se postupno proširio i u druga područja središnje Europe, kada dolazi i u panonske krajeve Hrvatske.
POSTOLARSKI OBRT „MARINIĆ“

Postolarski obrt Marinić osnovao je Drago Marinić 1957. godine, u Slavonskom Brodu. Odlaskom u mirovinu Drage Marinića, obrt nasljeđuje njegov sin Grga Marinić 1980. godine, a po završetku školovanja 1993. godine, postolarskom obrtu pristupa Josip Marinić kao treća generacija u tom obrtu. Postolarski obrt Marinić kroz 55 godine djeluje kao proizvodno-uslužna djelatnost, bavi se proizvodnjom i popravkom obuće.
TURISTIČKI KLASTER „SLAVONSKA KOŠARICA“ - 24.1.2012.

Na inicijativu Grada Slavonskog Broda, Turističke zajednice i Razvojne agencije grada Slavonskog Broda, osnovan je turistički klaster „SLAVONSKA KOŠARICA“. Članovi su pravne i fizičke osobe koje nude usluge i stvaraju turističke proizvode na razini regije Slavonije i Baranje. Udruženje obrtnika Slavonski Brod je član Skupštine turističkog klastera putem svog predstavnika v.d. tajnice, Mirjana Vuđan.

ARHIVA


Cehovi

Tradicijski i umjetnički obrti

Osnovni oblik strukovnog organiziranja su cehovi. Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

  1. CEH PROIZVODNIH OBRTA
  2. CEH GRAĐEVINSKIH OBRTA
  3. CEH USLUŽNIH OBRTA I OBRTA ZA INTELEKTUALNE USLUGE
  4. CEH OBRTA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
  5. CEH TRGOVAČKIH OBRTA
  6. CEH OBRTA ZA PRIJEVOZNIČKE DJELATNOSTI
  7. CEH POLJOPRIVREDNIH OBRTA
 

Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna.